Ľudia Nadácie

Jan Koczy

Narodený 17. februára 1967. Zakladateľ a súčasný riaditeľ Nadácie. Misionár, člen Spoločnosti Božieho Slova ( Verbisti). V Ecuadore pracuje od roku 1997, vo Ventanas od roku 2003.

Carmen Yolanda Herrera Aguilar

Narodená 20. mája 1956. Je spoluzakladateľkou Nadácie a dva roky jej prezidentkou (druhou v histórii). Manželka Norberta Jimeneza, člena Nadácie, a matka štyroch detí. Pracuje v domácnosti, žije vo Ventanas.

Norberto Antonio Jiménez Muñoz

Narodený 8. mája 1954. Spoluzakladateľ Nadácie a aktívny člen od začiatku. Manžel pani Yolandy Herrera, prezidentky Nadácie. Otec štyroch detí. Žije vo Ventanas. Je prvým poradcom Nadácie. Inak pracuje ako šofér v mestskom úrade vo Ventanas.

Rosa Bentura Morales Suarez

Narodená 14. júla 1962. Členom Nadácie je od roku 2008, po roku sa stala pokladníčkou Nadácie. Vydatá, matka piatich detí. Pracuje v domácnosti. Žije v La Beata (2 km od Ventanas).

Marina Maribel Zamora Morales

Narodená 26. decembra 1988. Členom Nadácie je od roku 2008, kde vykonáva funkciu sekretárky. Je slobodná. Študuje diaľkovo klinickú psychológiu na Univerzite v Loja. Žije v La Beata (2 km od Ventanas).  

Leonor de Fátima Barros Vizueta

Narodená 1. júla 1958. Členom Nadácie je od roku 2009, teraz ako prvý náhradník poradcu. Vydatá, ma jedno dieťa. Inak pracuje v rozhlase. Žije vo Ventanas.

 

July Guimi Gavilánez

Narodená 30. marca 1959. Členom Nadácie je od roku 2009, teraz vo funkcii druhého poradcu Nadácie. Vydatá, matka troch detí. Pracuje v domácnosti. Žije vo Ventanas.

Carlos Alberto Gutiérrez Moncayo

Narodený 7. augusta 1949. Členom Nadácie je od roku 2009. Povolaním inžinier. V Nadácii ma funkciu zástupcu druhého poradcu. Je ženatý, otec troch detí. Žije vo Ventanas.

Ana Cecilia García Borja

Narodená 26. februára 1958. Od roku 2008 pracuje ako kuchárka v našej jedálni. Jej plat je 80 USD. Okrem toho si privyrába ako upratovačka. Je vydatá, matka šiestich detí. Žije vo Ventanas.

 
 

Gina Janet Batalla Beltrán

Narodená 11. marca 1977. Pracuje v našej jedálni ako pomocná kuchárka. Jej plat je 60 USD. Okrem toho si privyrába ako upratovačka. Je matkou dvoch detí. Žije vo Ventanas.

Aleksandra Podbiello (2009-2010)

Aleksandra Podbiello je z Polska, má 24 rokov a je absolventkou oboru geodezie a zememeračstva na Warminsko Mazurské Univerzitě v Olsztynie. V Ekvádoru pracuje ako dobrovoľníčka od novembra 2009. Pripravuje pre deti hodiny hudby a anglického jazyka. olkape@autograf.pl

Anna Brzek (2009-2011)

Anna Brzek je z Polska, má 24 rokov a je absolventkou informatiky a ekonometrie v Bialymstoku. V Ekvádoru pracuje ako dobrovoľníčka od novembra 2009. Pripravuje pre deti hodiny hudby, výtvarnej výchovy a anglického jazyka. narnia21@o2.pl

Adam Podbiello (2009-2011)

Adam Podbiello je z Polska, ma 22 rokov a je absolventom fyzioterapie na Lekárskej Univerzite v Bialymstoku. V Ekvádoru pracuje ako dobrovoľník od novembra 2009. Pripravuje pre deti hudobné a športové programy. adampodbiello@poczta.onet.pl

Juraj Gross (2009-2014)

Juraj Gross je zo Slovenska, ma 29 rokov a je absolventom odboru ekonomie v Topolčanoch. V Ekvádoru pracuje ako dobrovoľník od októbra 2009. Pre deti pripravuje hudobné programy,  športové a iné aktivity. durigross338@gmail.com

Masahiro Ninagaua (2010)

Masahiro Ninagaua je z Japonska, ma 23 rokov a je absolventom ekonomie v Osace. V Ekvádoru pracuje ako dobrovoľník od decembra 2009. Hrá s deťmi futbal. masahiro-japon@hotmail.co.jp

Barbara Anna Kosiorek (2011)

Barbara Kosiorek je z Poĺska, narodená 4.októbta 1988. Absolvovala verejné bezpečnostné systémy v Olsztynie.

Dobrovoĺníčka v Ekvádore od novembra 2010 do apríla 2011. Učí deti anglický jazyk a výtvarné činnosti

basia.kosiorek@gmail.com

 

Justyna Gabruk (2011)

Justyna Gabruk, 25 rokov, absolvovala technológiu potravín. Dobrovoľníčka v Nadácii od januára 2011.

Je zodpovedná za kontakt s "adoptívnymi rodičmi".

justynagabruk@wp.pl

Lukasz Grzegorz Kasperek (2011)

Łukasz Kasperek je z Poľska. Absolvoval etnológiu a kultúrnu antropológiu na varšavskej univerzite.

V Ekvádore pracuje ako dobrovoľníkod januára 2011. Venuje sa futbalu a výtvarným činnostiam.

Často tiež pomáha v kuchyni.

kasperek.lukas@gmail.com

Anežka Kubenková (2012-2013)

Volám sa Anežka Kubenková, je mi 22 rokov a pochádzam z Českej republiky z Frenštátu pod Radhoštem. Vystudovala som zdravotnického záchranára v Ostrave. V nadácii posobím od februára 2012. Pre deti připravujem výtvarnú činnosť a zemepis.

Patrik Kikta (2012-2013)

Volám sa Patrik Kikta, je mi 21 rokov, pochádzam z Českéj republiky z mesta Frenštátu pod Radhoštem. Vystudoval som elektrikára a nástavbu v oboru. Vo Ventanas pomáhám od februára 2012. S deťmi sa hrám futbal a pripravujem zemepis.