Juraj Gross (2009-2014)

Juraj Gross je zo Slovenska, ma 29 rokov a je absolventom odboru ekonomie v Topolčanoch. V Ekvádoru pracuje ako dobrovoľník od októbra 2009. Pre deti pripravuje hudobné programy,  športové a iné aktivity. durigross338@gmail.com