Nadacia San Jose Freinademetz


Laska je jediny jazyk ktoremu rozumeju všetci ludia

Ventanas je malé mesto na pobreží  Ekvádoru, približne v strede provincie Los Rios. Ekonomika provincie je z veľkej časti založená na poľnohospodárstve, pestuje sa tu predovšetkým ryža a banány. Okrem tohto dobre sa rozvíjajúceho poľnohospodárstva sa tento región radí k najchudobnejším v celej oblasti, často sú tu povodne, sú tu najhoršie cesty v Ekvádore. 70 % z 98 tisíc obyvateľov okresu Ventanas sa živí prácou na poli (predovšetkým muži), turizmom a drobným obchodom. Muži, ktorí pracujú na banánovnikových plantážach, zarábajú týždeňne okolo 33 USD. Táto čiastka musí zabezpečiť väčšinou päťčlennú rodinu. Nájom domu v meste pritom stojí okolo 100 USD. Veľa  najchudobnejších rodín musí koli  tomu žiť v bažinatej oblasti, kde sú nájmy najnižšie a pohybujú sa okolo 20 USD mesačne.

Nadácia San Jose Feinandemetz - Fu Shen Fu bola založená P. Jánom Koczym. P. Ján bol poslaný do Ventanas, aby pracoval vo farnosti Virgen de Guadalupe (Panny Márie z Guadalupe), kde chcel nazačiatku vybudovať kostol a farský dom. Behom práce v meste poznal, že v okolí žije veľa chudobných, podvyživených detí. Spolu s dobrovoľníkmi z farnosti začali pripravovať teple jedla pre najviac potrebné deti. Idea to bola vznešená, ale zo začiatku to bolo veľmi ťažké ju uskutočňovať. Boli dni, kedy deti museli byť poslané späť domov o hlade, pretože nebolo na jedlo. Taktiež ešte nestála jedálňa a deti sa stravovali v kostole a v jeho blízkom okolí. Veľa podvyživených detí hneď po jedle zvracalo, pretože ich zažívanie bolo úplne rozvrátené a ich organizmus nebol pripravený na príjem pravidelnej, teplej a plnohodnotnej stravy.

Behom nejakej doby sa ukázalo, že deti potrebujú pomoc tiež v iných oblastiach života, napr. v zdravotnej starostlivosti, vo vzdelávaní a morálnej podpore. Keď bolo jasné, že miestna spoločnosť nie je schopná sa s existujúcimi problémami sama vysporiadať, P. Ján sa v roku 2005 rozhodol vytvoriť Nadáciu, ktorá by hľadala pomoc z vonku. Vtedy bola založená Nadácia Fu Shen Fu.

 

Štyri hlavne úlohy Nadácie pri poskytovaní pomoci potrebným deťom:

1. Jedno výdatné jedlo denne.

2. Zdravotnú starostlivosť, ktorá zahrňuje lekárske vyšetrenie, výchovu k osobnej hygiene, potrebne lieky v prípade nemoci, zaistenie finančnej pomoci v prípade nutnosti operácie alebo pri dlhodobej liečbe.

3. Vzdelávanie – zaisťovanie učebníc, školských uniforiem a pomocok, pomoc deťom pri písaní domácich úloh.

4. Duchovná  a morálna výchova, výchova k životu v spoločnosti založenej na kresťanských hodnotách.

 

Nadácia sa stará o potrebné deti od štyroch rokov. V niektorých prípadoch je možné pomocť i mladším deťom, ale vždy v spolupráci s rodičmi alebo pestúnmi.

Nadácia tiež pomáha matkám detí v ich rozvoji. V programe zodpovedného rodičovstva sa možu matky zúčastniť veľa kurzov: napr. o výžive, o rodinných vzťahov, kurzov remesiel(výroba čokoládových sladkostí, bižutérie, vonných sviečok, figuriek, a pod.) a ďalších kurzov, ktoré sú zamerane na zvýšenie ich spoluzodpovednosti a ich prímu.

„Ventanas” znamená v španielčine „Okná”. Prosíme Vás o pomoc našej Nadácii, aby sme mohli „otvoriť okna” do svetlej budúcnosti a lepšieho života našim deťom a ich rodinám. To bude možné len vďaka štedrosti a podpore takých ľudí, ako ste Vy. Je veľa možností, ako pomocť. Budete prekvapený, ako ľahko možete mať vplyv na zlepšení života niekoho. Prosím, pozrite sa sem.