Náš patrón

freinademetzSv. Jozef Freinademetz sa narodil 15. mája 1852 v Oies v južnom Tyrolsku ako štvrté dieťa Jána a Anny rodenej Algrongovej. Toho istého dňa bol pokrstený vo farskom kostole sv. Leonarda.

Freinademetzovi mali trinásť detí, z ktorých štyri zomreli hneď po narodení. Rodina žila veľmi skromne a musela si ťažko zarábať na svoje živobytie. Na stole sa len zriedka objavovalo mäso.

V rokoch 1858 až 1962 Jozef navštevoval základnú školu v Badia. Bol vzorným žiakom – schopným a svedomitým. Vďaka týmto vlastnostiam si ho všimol jeho učiteľ i farár, vďaka nim v roku 1862 prestúpil do nemeckej školy v Brixenu (ital. Bressanone), ktorá bola vzdialená 50 km od Oies. Túto školu Jozef navštevoval dva roky. Opakoval III. a IV. triedu, aj keď ich mal ukončené už v škole v Badia. Musel sa ale naučiť od základu nemecky, pretože v jeho rodisku sa rozprávalo hlavne latinsky. Ďalej študoval na gymnáziu v Brixenu.

V roku 1872 zmaturoval a v tom istom roku vstúpil do kňazského semináru v Brixenu. Kňazskú vysviacku prijal 5. júla 1875. 5. augusta slúžil primičnú sv. omšu vo farskom kostole vo svojom rodisku. Ako novokňaz slúžil v kostole sv. Martina, cca 12 km od rodného Badii. Bol veľmi skromný, priateľský a milý. V sobotu a nedeľu prichádzal do kostola už o 4 hodine ráno, aby spovedal. Pred jeho spovednicou bolo vždy plno.

Na počiatku roku 1878 sa v jednom cirkevnom časopise objavila informácia o vzniku prvého misijného domu v Steylu (Holandsko), ktorý pred tromi rokmi založil Arnold Jannsen. Na konci februára Jozef napísal P. Janssenovi, že sa odvažuje „zdvorilo zaklopať na jeho dvere a žiadať o prijatie“. A tak v auguste 1878 odišiel do Steylu. Na prelomu roku 1878 a 1879 absolvovali P. Jozef Freinademetz a P. Jan Anzer krátky vstupný kurz čínštiny, ktorý pre ne usporiadal holandský misionár, ktorí sa práve vrátil z Číny. 2. marca 1879 sa konala v Steylu slávnosť predania misijnich krížov a toho istého dňa obaja misionári opustili misijný dom. Po päťtýždňovej ceste zavítali 20. apríla 1879 do prístavu freinademetzv Hongkongu. P. Jozef sa začal učiť čínsky v malej dedinke Saikung, kde vypomáhal Talianskému misionárovi P. Piazzolimu. Kvôli naviazovaniu kontaktov začal od mája roku 1880 chodiť po okolí a navštevovať dediny, v ktorých neboli žiadny kresťania. V máji 1881 dostal P. Freinademetz (nazývaný tu Fu Shenfu – Fu znamená „šťastie“ a Shenfu „kňaz“) dovolenie odísť do južného Šantungu, kde Taliansky františkáni prenechali verbistom časť svojej oblasti. Žilo tam 9 miliónov ľudí, medzi nimi 158 kresťanov. Predovšetkým k nim mal P. Jozef doraziť. V marci 1882 sa presťahoval do Puoli, miesta, kde kresťania tvorili väčšinu. Tam vyučoval v primitívnych hlinených chatrčiach, ktoré mu slúžili i ako miesto modlitby a odpočinku. Pokiaľ sa mu podarilo vzbudiť záujem, predal dielo katechistovi. Tomu ľudia lepšie rozumeli a ľahšie sa sústredili na obsah.

Aby mali katechisti zodpovedajúci materiál pre výučbu, napísal P. Jozef výklad katechizmu v čínštine. Behom doby vytvoril tiež iné diela, ako napríklad pravidla pre vedúcich kresťanských skupín alebo hlavné myšlienky katechézy.

freinademetzV decembri roku 1885 vyhlásil Vatikán južní Šantung za samostatné misijne územie. Do jeho vedenia postavil P. Jana Anzera ako apoštolského vikára s právomocami biskupa. Ten menoval P. Freinademetza svojím zástupcom a provikárom. V tej dobe mala misia 634 kresťanov, 40 katechistov a 2150 katechumenov. Pracovalo pre nich 12 kňazov, 1 jáhen a 4 rehoľní bratia.

Na sviatok Nanebovzatia Panny Márie, 15. augusta 1885 P. Jozef zložil večné sľuby v Spoločnosti Božieho Slova.

V septembri 1894 P. Anzer preložil P. Freinademetza do novej misijnej stanice v Wangchuangu, kde pracoval už v rokoch 1883-84. O rok neskôr sa stal rektorom novo založeného kňazského seminára.

V roku 1899 vznikli v Číne tajné spolky nazývané „Veľké meče“ a „Pästní bojovníci“, bežne nazývaní „boxeri“. Vyznačovali sa mimoriadne nepriateľským vzťahom k cudzincom a k všetkému, čo bolo nové a pochádzalo zo západu. Čínsky gubernátor Šantungu podľa svojich možností bránil provinciu pred útokom boxerov, ale vydal nariadenie, aby sa všetci cudzinci zhromaždili v prístavoch. P. Freinademetz až po dlhom presvedčovaní súhlasil s presťahovaním do Tsingtao.

V polovici roku 1900 P. Arnold Janssen menoval P. Jozefa provinciálom v južnom Šantungu. Toto nové miesto ho pripútalo k písaciemu stolu. P. freinademetzJozef Freinademetz zomrel v utorok 28. januára 1908 v Taikia a bol pochovaný 1. februára na misijnom cintoríne blízko 12. zastavení krížovej cesty.

19. októbra 1975 bol spolu so zakladateľom verbistov P. Arnoldom Janssenom pripočítaný medzi blahoslavených. Slávnostnú kanonizáciu vykonal Svätý Otec Ján Pavol II. 5. októbra 2003 v Ríme.