Norberto Antonio Jiménez Muñoz

Narodený 8. mája 1954. Spoluzakladateľ Nadácie a aktívny člen od začiatku. Manžel pani Yolandy Herrera, prezidentky Nadácie. Otec štyroch detí. Žije vo Ventanas. Je prvým poradcom Nadácie. Inak pracuje ako šofér v mestskom úrade vo Ventanas.