Rozpočet

 

Platba

  Mesačná štvrťročná  ročná
Strava
26 USD
20 €
78 USD
 62 €
312 USD
245 €
Zdravotná starostlivosť 
3 USD
2,40 €
9 USD
7 €
36 USD
28,5 €
škola
5 USD
 3,85 €
15 USD
12 €
60 USD
48 €
CELKOM
34 USD
 26,25 €
102 USD
81 €
408 USD
321 €
Přibližni měna USD na € je 1 USD -/+ 0,8 €

MOŽNOSTI PLATBY

Účet spolku Para niños del Ecuador, z.s.:

2700164590 / 2010 (Fio banka a.s.)

Potvrzení o platbe je možné si vyžiadať na tomto kontaktu:

P. Pavel Budský
e-mail: budsky@centrum.cz
tel: +420 605 422 392

učet: 133542110/0300 (ČSOB)

alebo:

Juraj Gross
c.338
95842  Brodzany
Slovak Republic
Mobil: +421 911 331 560
 
alebo:


Slávka Struhařová
Rokytnice 99
76321 Slavičín
e-mail: slavkadudkova@seznam.cz
Mobil:+420 737 374 053


Pokiaľ možno potvrďte, prosím, platbu e-mailom:
budsky@centrum.cz