Adam Podbiello (2009-2011)

Adam Podbiello je z Polska, ma 22 rokov a je absolventom fyzioterapie na Lekárskej Univerzite v Bialymstoku. V Ekvádoru pracuje ako dobrovoľník od novembra 2009. Pripravuje pre deti hudobné a športové programy. adampodbiello@poczta.onet.pl