July Guimi Gavilánez

Narodená 30. marca 1959. Členom Nadácie je od roku 2009, teraz vo funkcii druhého poradcu Nadácie. Vydatá, matka troch detí. Pracuje v domácnosti. Žije vo Ventanas.