Carlos Alberto Gutiérrez Moncayo

Narodený 7. augusta 1949. Členom Nadácie je od roku 2009. Povolaním inžinier. V Nadácii ma funkciu zástupcu druhého poradcu. Je ženatý, otec troch detí. Žije vo Ventanas.