July Guimi Gavilánez

Urodzona 30 marca 1959. Należy do Fundacji od 2009, spełnia funkcję Drugiego Radcy Fundacji. Zamężna, matka trojga dzieci. Gospodyni domowa. Zamieszkała w Ventanas.