Adam Podbiello (2009-2011)

Adam Podbiello je z Polska, je mu 22 let a je absolventem fyzioterapie na Lékařské univerzitě v Bialymstoku. V Ekvádoru pracuje jako dobrovolník od listopadu 2009. Připravuje pro děti hudební a sportovní programy. adampodbiello@poczta.onet.pl