Způsoby pomoci

Jak Pomoci

Jak přispět k tomuto dílu?

Chcete-li nám pomoci, můžete to udělat bez ohledu na vaše finanční možnosti. O tom pojednávají následující propozice:

Duchovní Pomoc

  • Každý den se za nás modlit.
  • Založit modlitební skupinu, která bude podporovat naši Nadaci.
  • Nechat sloužit za nás mši svatou.
  • Jiné formy duchovní pomoci.

Dobrovolná Služba

Pokud myslíte, že byste mohli a chtěli nám pomoci při práci v Nadaci, staňte se dobrovolníkem. Dejte nám vědět, co byste mohli a chtěli dělat. S ohledem na naše aktuální potřeby vám poskytneme informaci, kdy byste mohli k nám přijet a pomoci v naší práci.

Budeme vděčni za všechny nabídky pomoci, ale minimální doba pobytu dobrovolníka ve Ventanas je šest měsíců. Znalost španělštiny je velkou výhodou.

Podpora dětí formou "adopce na dálku"

Máme dlouhý seznam dětí, které čekají na možnost vstupu do programu „adopce na dálku”. Tento program nenabízí skutečnou adopci, jde o formu sponzorování dítěte prostřednictvím měsíční, čtvrtletní nebo roční platby. Dárce sám určuje, jak velkou částku chce dítěti poskytnout, jak často a na jak dlouho. Ani dítě, ani jeho rodiče však darovanou sumu nedostanou. S těmito penězi disponuje Nadace a hradí z nich stravu, zdravotní péči a vzdělávání „adoptovaného” dítěte.

Dary

Máme nemalé výdaje s údržbou a opravami budovy Nadace. Rovněž i v péči o děti se někdy vyskytnou nenadálé potřeby - například když otec rodiny ztratí práci nebo když vážně onemocní či zemře jeden z rodičů. Dary jsou pak určeny na řešení těchto problémů.

Nové Nápady

Pokud máte sami nějaký nápad na pomoc nebo spolupráci, který dosud nebyl zmíněn ve výše uvedených programech, kontaktujte nás. Ochotně to s vámi probereme. Může jít o nápady, které je možné realizovat v Ekvádoru. Stejně tak jsou vítány nové fundraisingové aktivity u nás na získání prostředků pro Nadaci.

Podpora Nadace

  • Čím více lidí se dozví o naší práci, tím větší bude možnost získání pomoci dětem.
  • Můžete podpořit naši činnost formou umístění našeho baneru na vaše internetové stránky.
  • Můžete obdržet a následně šířit naše propagační materiály (kalendáře, CD s písněmi nazpívanými našimi dětmi, film o Nadaci, atd.)
  • Můžete se účastnit akcí, které dělají naši sponzoři:

 

Jak uskutečnit platbu

Účet spolku Para niños del Ecuador, z.s.:

2700164590 / 2010

(Fio banka a.s.)

 

Potvrzení o platbě je možné si vyžádat na tomto kontaktu: budsky@centrum.cz