Nadace San Jose Freinademetz


Láska je jediný jazyk, kterému každý rozumí

Ventanas je malé městečko v pobřežním regionu Ekvádoru, přibližně uprostřed provincie Los Rios. Ekonomika provincie je z velké části založena na zemědělství, pěstuje se tu především rýže a banány. Kromě tohoto dobře se rozvíjejícího zemědělství se tento region řadí k nejchudším v celé oblasti, časté jsou zde povodně, jsou tu nejhorší silnice v Ekvádoru. 70 % z 98 tisíc obyvatel kantonu Ventanas se živí prací na poli (především muži), turismem a drobným obchodem. Muži, kteří pracují na banánovníkových plantažích, vydělají týdně kolem 33 USD. Tato částka musí zabezpečit většinou pětičlennou rodinu. Nájem domku ve městě přitom stojí kolem 100 USD. Mnoho nejchudších rodin musí kvůli tomu žít v bažinaté oblasti, kde jsou nájmy nejnižší a pohybují se kolem 20 USD měsíčně.

Nadace San Jose Feinandemetz - Fu Shen Fu byla založena P. Janem Koczym. P. Jan byl poslán do Ventanas, aby pracoval ve farnosti Virgen de Guadelupe (Panny Marie z Guadalupe), kde chtěl zpočátku vybudovat kostel a farní dům. Během práce v městečku poznal, že v okolí žije mnoho chudých, podvyživených dětí. Spolu s dobrovolníky z farnosti začali připravovat teplá jídla pro nejvíce potřebné děti. Idea to byla vznešená, ale zpočátku bylo velmi těžké ji uskutečňovat. Byly dny, kdy děti musely být poslány zpět domů o hladu, protože nebylo na jídlo. Také ještě nestála jídelna a děti se stravovaly v kostele a v jeho blízkém okolí. Mnoho podvyživených dětí hned po jídle zvracelo, protože jejich zažívání bylo úplně rozvrácené a jejich organismus nebyl připraven na přijímání pravidelné, teplé a plnohodnotné stravy.

Během nějaké doby se ukázalo, že děti potřebují pomoci také v jiných oblastech života, např. ve zdravotní péči, ve vzdělávání a morální podpoře. Když bylo jasné, že místní společnost není schopná se s existujícími problémy sama vypořádat, P. Jan se v roce 2005 rozhodl vytvořit nadaci, která by hledala pomoc zvenku. Tehdy byla založena Nadace Fu Shen Fu.

 

Čtyři hlavní úkoly Nadace při poskytování pomoci potřebným dětem:

1. Jedno vydatné jídlo denně.

2. Zdravotní péče, která zahrnuje lékařská vyšetření, výchovu k osobní hygieně, nezbytné léky v případě nemoci, zajištění finanční pomoci v případě nutnosti operace nebo při dlouhodobé léčbě.

3. Vzdělávání – zajišťování učebnic, školních pomůcek a uniforem, pomoc dětem při psaní domácích úkolů.

4. Duchovní vedení a morální výchova, výchova k životu ve společnosti založené na křesťanských hodnotách.

 

Nadace pečuje o potřebné děti od čtyř let. V některých případech je možné pomoci i mladším dětem, ale vždy ve spolupráci s rodiči nebo pěstouny.

Nadace také pomáhá matkám dětí v jejich rozvoji. V programu odpovědného rodičovství se mohou matky účastnit mnoha kurzů: např. o výživě, o rodinných vztazích, kurzů řemesel (výroba čokoládových sladkostí, bižuterie, vonných svíček, figurek, apod.) a dalších kurzů, které jsou zaměřeny na zvýšení jejich spoluodpovědnosti a jejich příjmů.

„Ventanas” znamená ve španělštině „Okna”. Prosíme vás o pomoc naší Nadaci, abychom mohli „otevřít okna” do světlé budoucnosti a lepšího života našim dětem a jejich rodinám. To bude možné jen díky štědrosti a podpoře takových lidí, jako jste Vy. Je mnoho možností, jak pomoci. Budete překvapeni, jak snadno můžete mít vliv na zlepšení života někoho. Prosím, podívejte se sem.