Leonor de Fátima Barros Vizueta

Narozena 1. července 1958. Členem Nadace je od roku 2009, nyní jako první náhradník poradce. Vdaná, má jedno dítě. Jinak pracuje v rozhlase. Žije ve Ventanas.