Yuri Sulay

Umiestnenie: 
Ventanas
Krstné mená: 
Yuri Sulay
Priezvisko: 
Espinoza Herrera
Dátum narodenia: 
23.02.2011
Photo: