Jorge Abraham

Umiestnenie: 
Ventanas
Krstné mená: 
Jorge Abraham
Priezvisko: 
Alcivar Zambrano
Dátum narodenia: 
29.07.2007
Photo: