Carlos Daniel

Umiestnenie: 
Ventanas
Krstné mená: 
Carlos Daniel
Priezvisko: 
Martinez Mora
Dátum narodenia: 
28.02.2008
Photo: