Jan Koczy

Urodzony 17 luty 1967. Jest założycielem Fundacji. Misjonarz, należący do Zgromadzenia Słowa Bożego (Werbiści). Pracuje w Ekwadorze od 1997 roku. W Ventanas pracuje od 2003 roku.