14ti leté výročí Fu Shen Fu

19.10.2019
Nadace tento čtvrtek oslavila 14té narozeniny své existence, 14 let nezištného podporování nejzranitelnějších členů společnosti - dětí a adolescentů. Tento rok byl pro nadaci i pro celou zemi velmi těžký, kdy i samotné fungování nadace bylo ohroženo. Dáváme nekonečné díky Bohu za tuto příležitost, která rozvíjí naší schopnost lásky k druhým. Práce, která by nebyla možná bez podpory našich zahraničních dobrodinců, kteří se vcítili do našich lidí a dovolili nám zaujmout tento postoj solidarity. Díky tomu naše nadace překonává a bude dále překonávat překážky pro zlepšení a dobro naší komunity, pro ně musíme jít stále vpřed. Šťastné a příjemné chvíle, které s radostí sdílíme ve prospěch těch, kteří to nejvíce potřebují, jsou velkou součástí naší historie. Zkušenosti, které v našich srdcích neseme s uspokojením naší splněné povinnosti. Pomoci druhým se dá různými způsoby a je to obohacující práce pro každého člověka. Nepochybně jsme v naší nadaci Fu Shen Fu ve Ventanas v těchto 14ti letech služby - spolupráce v oblasti výživy, zdraví a vzdělání pro stovky dětí a dospívajících se školenými vedoucími, s kurzy všeho druhu pro všestranné využití, splnili své poslání a zaseli semínka naděje a radosti. V současné době naše země prožívá chaotické časy, které nás mimořádně ovlivňují a s velkým smutkem pozorujeme, že naše možnosti se začínají uzavírat. Věříme v Boha a v to, že Duch solidarity se s námi ponese až do posledního našeho úsilí. Zdraví Nadace Fu Shen Fu
14ti leté výročí Fu Shen Fu